1. okt, 2015

Groene Hart Kunstprijs

Het thema voor 2015; "Leef mee met het het Groene Hart!" hebben wij uitgewerkt in het kunstwerk;" Pompen of Verzuipen".

Twee stalen zuilen staan symbool voor de grootsheid van het land, de zuil met het groene glas. De zuil met het blauwe glas voor het water.

Tussen de twee zuilen balanceren twee figuren die zorgen voor het evenwicht tussen water en land. Het laat zien hoe kwetsbaar en fragiel de mens is.

Zonder de beheersing van het water is er geen leven in ons mooie GROENE HART.